Usheeg SPS: Dabool baahiyaha ardayga, deji qandaraas aad lagu faani karo

Usheeg SPS: Dabool baahiyaha ardayga, deji qandaraas aad lagu faani karo

 

Kooxda Gorgortanka ee SEA waxa dhiirigaliyey hal sano oo buuxda oo ka mid ah talooyinka xubnaha iyada oo loo marayo naqshadaynta, kulamo dhageysi ah, iyo sahannada, oo lagu daray codadka bulshadeena iyada oo loo marayo kulamo dhageysi ah iyo sahannada.  Soo jeedinteenu waxay xoojinaysaa bulshooyinka dugsiyadeena iyo:

·       Samee qaab-dhismeedka si guul leh loogu daro ardayda Waxbarashada Gaarka ah iyo Waxbarashada Luuqadaha badan iyadoo la hubinayo taageerooyin ku filan,

·       Raadi xalalka waaraya, muddo dheer loo baahnaa ee culaysyada koraya ee shaqada, cabbirrada fasalka, iyo culaysyada kiisaska, iyo

·       Diirada saara mushaharka nolosha ee dhammaan barayaasha SPS ee la soocoay shahaadana haysta.

Hadda waa waqtigii wax looga qaban lahaa baahiyaha ardaydeena sida degdega ah ee ay u qalmaan. Waxaan u baahanahay qandaraas lagu faani karo iyowaxaanan u baahanahay inaan halkaas gaarno Sebteembar 7.

Gudiga Dugsiyada Seattle waxay awood u leeyihiin inay ku jiheeyaan kooxdoodu inay ixtiraamaan codka macalinkeena iyo talada oo ay si dhakhso ah uga shaqeeyaan inay aqbalaan soo jeedinnada SEA. Qaado hal daqiiqo inaad iimayl ugu dirto Guddida Dugsiga ee Seattle iyaga oo ugu wacaayaa in ay ku booriyaan SPS xal degdeg ah.  

Tafatir iimaylka hoose si aad ugu darto cabashooyinkaaga.  Markaad riixdo gudbinta, waxay u diri doontaa Agaasime kasta ee Guddida Dugsiga iyo Kormeeraha Guud ee Jones ka mida.